€ 250,00
חודשי
€ 500,00 דמי התקנה
Beheer - Support Contract MKB Office Server
€ 300,00
חודשי
€ 500,00 דמי התקנה
Beheer - Support Contract VoIP Server
€ 200,00
חודשי
€ 500,00 דמי התקנה
Beheer - Support Contract Database Server
€ 300,00
חודשי
€ 500,00 דמי התקנה
Beheer - Support Contract Database Failover
€ 100,00
חודשי
€ 500,00 דמי התקנה
Beheer - Support Contract VPN Router
€ 300,00
חודשי
€ 500,00 דמי התקנה
Beheer - Support Contract Dedicated Linux Server